Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Iławie

no image Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Iławie w miejscowości Iława to publiczna placówka oświatowa, którą administruje Minister ds sprawiedliwości. Szkoła zawodowa mieści się pod adresem 14200 Iława, ulica 1 Maja, nr domu 14. W instytucji uczy się 104 uczniów, spośród których 0 to uczennice. Z placówką można się połączyć za pośrednictwem telefonu 896494515, jak również poprzez fax: 896492730. Jej numer Regon to 280031331.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 53 w miejscowości Warszawa to publiczna placówka oświatowa, którą...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w miejscowości Gdynia to publiczna instytucja oświatowa, którą prowadzi Miasto na...