Zespół Szkól Wso

no image Zespół Szkól Wso "cogito" Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych w miejscowości Włocławek to publiczna instytucja oświatowa, którą administruje Włocławskie Stowarzyszenie Oswiatowe WSO "Cogito". Podmiotem odpowiedzialnym za dokonanie rejestracji szkoły jest Powiat m Włocławek (grodzki). Szkoła zawodowa mieści się pod adresem 87800 Włocławek, ulica Łęgska, nr domu 4. W instytucji naukę podejmuje 43 uczniów, spośród których 16 to uczennice. Ze szkołą można się połączyć za pośrednictwem telefonu 542324389, a także poprzez faks: 542324389. Jej nr Regon to 910850180.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 53 w miejscowości Warszawa to publiczna placówka oświatowa, którą...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w miejscowości Gdynia to publiczna instytucja oświatowa, którą prowadzi Miasto na...