Czym jest model biznesowy?

Każda firmy zarabia na sprzedaży produktów lub usług. Pozyskiwanie klientów i finalizacja transakcji to jednak tylko niektóre procesy, nad którymi właściciel firmy musi panować. Na całość prowadzonego biznesu wpływa szereg innych czynników, które łącznie tworzą tzw. model biznesowy.

Na czym polega model biznesowy?

Model biznesowy to całość strategii i procesów panujących w danym przedsiębiorstwie. Powinien on być określony jeszcze przed rozpoczęciem działalności, a później stale udoskonalany. Finalnym celem modelu biznesowego jest maksymalizacja zysków i ograniczanie kosztów. Przedsiębiorca może jednak określić także inne cele, np. stworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez dostarczanie unikatowego rodzaju produktu.

Określając model biznesowy, powinno zwrócić się uwagę na wszystkie aspekty funkcjonowania firmy. Uwagę należy poświęcić zwłaszcza sposobowi wytwarzania produktu, wartości, jaką ma on zapewniać klientowi oraz strategii cenowej.

Jak stworzyć model biznesowy?

Każdy przypadek ma swą własną specyfikę, stąd też trudno jest określić jeden uniwersalny sposób na stworzenie modelu biznesowego. Niemniej można założyć, że powinien on zapewniać wyczerpujące odpowiedzi na konkretne pytania, takie jak:

  • Czym ma zajmować się firma?
  • W jaki sposób wytworzone zostaną produkty?
  • Jakie są silne i słabe strony biznesu?
  • W jaki sposób firma będzie zdobywać klientów?
  • Jaka jest strategia rekrutacji pracowników?
Czym jest model biznesowy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top