Na czym polega rynkowy cykl życia produktu?

Płyty gramofonowe zostały wyparte z rynku przez kasety. Te z kolei straciły popularność po pojawieniu się płyt CD. Dziś ludzie muzykę zwykle kupują przez Internet. Większość produktów z czasem zostaje więc zastąpionych nowszymi rozwiązaniami. O teoretycznych aspektach tego zjawiska mówi tzw. koncepcja rynkowego cyklu życia produktu.

Czym jest rynkowy cykl życia produktu?

Rynkowy cykl życia produktu ukazuje przybliżony sposób tego, jak kształtuje się popyt na większość produktów wraz z upływem czasu. Dzieli się go na cztery etapy, czyli wprowadzenie na rynek, wzrost popytu, nasycenie rynkowe i fazę schyłku.

Z rynkowego cyklu życia produktu korzysta się szczególnie w branżach technologicznych, gdzie jedna innowacja często zmienia sytuację o 180 stopni. Trudniej o jej zastosowanie np. w branży spożywczej. Przykładowo popyt na chleb jest wysoki od setek lat i trudno przewidywać, by miało się to zmienić.

Wprowadzenie na rynek

Pierwsza faza w rynkowym cyklu życia produktu to jego pojawienie się na rynku. Dla firmy z początku oznacza to spore nakłady marketingowe. Klientów trzeba poinformować o nowości rynkowej i zachęcić ich do zakupu.

Jeśli nowy produkt jest interesujący dla szerokiego grona klientów, a firma zastosuje optymalną strategię cenową, to istnieje szansa na spore zyski. Na ogół nowości rynkowe są bowiem sprzedawane po relatywnie wysokich cenach, co siłą rzeczy generuje duże przychody.

Wzrost popytu

Po wprowadzeniu na rynek następuje drugi etap cyklu życia produktu, czyli faza szybko rosnącego popytu. Działania reklamowe nie muszą już być prowadzone tak mocno, jak wcześniej, jednak zalecane jest nieznacznie obniżenie ceny.

Przedsiębiorca na tym etapie powinien także mocno monitorować działania konkurencji, a w szczególności to, czy ktoś inny nie wprowadził podobnego produktu na rynek. Za cel powinno się też tu przyjąć szybki wzrost wolumenu sprzedaży.

Nasycenie rynkowe

Nasycenie rynkowe to etap, w którym popyt na dany produkt jest bliski osiągnięcia maksymalnego pułapu. Wtedy to przedsiębiorca powinien stopniowo obniżać ceny i strać się pozyskiwać nowe grupy odbiorców.

W fazie nasycenia sprzedaż jest największa, a przy tym działania reklamowe stają się coraz mniej potrzebne. W konsekwencji możliwości osiągania zysków z danego produktu są bardzo duże.

Faza schyłku

Po nasyceniu rynku popyt na dany produkt zaczyna maleć, np. z powodu pojawienia się substytutów. Na tym etapie działania reklamowe zostają zaniechane, a cena jeszcze bardziej obniżona. Czasem optymalnym rozwiązaniem może okazać się nawet zaprzestanie dalszej sprzedaży danego produktu.

Na czym polega rynkowy cykl życia produktu?
Scroll to top
zakra