Czym jest PKD i jaki kod wybrać przy zakładaniu działalności?

Jednym z obowiązków osoby zakładającej działalność gospodarczą jest określenie kodu PKD. Czym on jednak jest, po co się go stosuje i w jaki sposób powinno się go ustalić przy otwieraniu swojej firmy?

Czym jest PKD?

PKD przyjmuje postać kodu i określa typ działalności, jaka jest prowadzona przez konkretną firmę. Rejestr PKD jest prowadzony z kilku powodów. Jednym z ważniejszych są statystki prowadzone przez urzędy państwowe. PKD pozwala między innymi zobrazować strukturę działalności gospodarczych w kraju.

Kod PKD może mieć jednak także wpływ na daną firmę. Zdarza się np., że działalność prowadzona pod niektórymi kodami nie może korzystać z niektórych form opodatkowania. Warto też mieć świadomość, że podobne bazy funkcjonują także w innych krajach. Samo PKD jest wzorowane na NACE, tj. Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych.

Jak wybrać PKD?

Zawsze wybiera się jedno główne PKD, którego opis powinien być zbieżny z tzw. przeważającym obszarem działalności przedsiębiorstwa. Ponadto można, a czasem trzeba też wybrać dodatkowe kody PKD.

Wybrane kody PKD powinny się pokrywać z wszystkimi aspektami działalności danej firmy. W celu ich właściwego określenia można skorzystać z rządowej tabeli PKD lub też poradzić się specjalisty podatkowego.

Czym jest PKD i jaki kod wybrać przy zakładaniu działalności?
Scroll to top
zakra